Charley Breuille een visie op het pad naar de sofrologie

Vanaf het begin van zijn praktijk koos Charley ervoor om zijn roeping volledig te omarmen door zijn eigen praktijk te openen Vettig, waar een groot publiek werd verwelkomd, met bijzondere aandacht voor adolescenten en vrouwen. Bovendien, Charlie organiseert thuissessies voor mensen met beperkte mobiliteit. Het is echter in het leiden van groepen dat ze een andere, maar even lonende dimensie ontdekt, waarbij ze de tastbare resultaten en de vruchtbare uitwisselingen die daarop volgen waardeert. Dus, Charlie plant buitenworkshops van april, met seizoensgebonden thema's. Bovendien hebben zijn interventies in bedrijven en onderlinge maatschappijen hem in staat gesteld de sofrologie voor een breder publiek en verwierf bekendheid. Maar zijn inzet kwam ook tot uiting tijdens de pandemiewaar ze zich vrijwillig aanbood verfijningen audio² naar EHPAD ondersteunen Bewoners En personeel. Vandaag werkt Charley aan een boek dat bedoeld is om te helpen studenten om de stress van examens te beheersen en zich mentaal voor te bereiden, waarmee ze blijk geven van hun verlangen om te ondersteunen en te helpen. Op de lange termijn is de therapeut van plan steun te bieden aan vrouwelijke slachtoffers van gendergerelateerd en seksueel geweld, wat haar diepe betrokkenheid onderstreept welzijn.

Wilt u meer lezen?