Privacybeleid

Om onze service te verbeteren en het gebruik van onze site zo efficiënt en aangenaam mogelijk te maken, zijn we verplicht om persoonlijke gegevens over de gebruiker te verwerken tijdens het browsen op onze website en bij het creëren of verwijderen van een persoonlijke ruimte op onze online site.

Wij zijn als gegevensbeheerder verplicht om te voldoen aan de bepalingen van de Europese verordening nr. 2016/679 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, evenals die welke voortvloeien uit de wet nr. 78-17 Gegevensverwerking en gewijzigde vrijheden.

De Gebruiker, door op de knop “OK” in de informatiebanner te klikken om hem te attenderen op de verwerking van gegevens over hem, aanvaardt onze verwerking van deze informatie. Bovendien verklaart de gebruiker dat ze ouder zijn dan 15 jaar.

1 – Verzameling van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld zijn:

 • Bij het verzenden van het contactformulier: de naam, voornaam, e-mailadres, telefoon- en postadres van de Gebruiker. Weigering om sommige van deze informatie te verstrekken, kan het onmogelijk maken om bepaalde functies te gebruiken.
 • Wanneer de Gebruiker verbinding maakt met de site, verzamelt deze, met name door “cookies” op de terminal van de gebruiker, zijn naam, voornaam, zijn verbindingsgegevens (IP-adres) en locatie te plaatsen. Weigering om een ​​deel van deze informatie te verstrekken, zal de browsekwaliteit van de gebruiker beïnvloeden. Bepaalde functionaliteiten van de site zullen dan onbeschikbaar worden gemaakt.

2 – Gebruik van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de siteservices te leveren, te verbeteren en een veilige omgeving te onderhouden. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:

 • Toegang tot en gebruik van de site door de Gebruiker;
 • Beheer van site-operatie en optimalisatie;
 • Identificatie verificatie en authenticatie van de door de Gebruiker verzonden gegevens;
 • Implementatie van assistentie voor sitegebruikers;
 • Personalisatie van diensten, door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de Gebruiker, volgens hun voorkeuren;
 • Preventie en detectie van fraude, malware en beheer van beveiligingsincidenten;
 • Beheer van eventuele geschillen met gebruikers van de site;
 • Verzenden van commerciële en advertentie-informatie, volgens de voorkeuren van de Gebruiker.

3 – Gebruik van cookies

Bij het bladeren door de gebruiker op onze site, plaatsen wij, evenals andere derde partijen, cookies en verschillende soorten tracers op de terminal van de gebruiker. Deze kleine bestanden worden aangeduid met de algemene naam “cookies”.

De Gebruiker kan het Cookiebeleid raadplegen om zich bewust te worden van de cookies die op de terminal worden geplaatst, hun doel, evenals de keuzes die hen in dit verband worden geboden.

Het uitgeven en gebruiken van cookies door derden die onderworpen zijn aan het privacybeleid van deze derden, raden we aan om het bovenstaande beleid te raadplegen, zodat de gebruiker op de hoogte wordt gebracht van de uitgevoerde behandelingen en de verschillende behandelingskeuzes naar eigen goeddunken.

4 – Houdbaarheid

De verzamelde informatie zal niet worden bewaard na het verwijderen van het klantgebied door deze laatste. Bepaalde informatie kan echter tot vijf (5) jaar na het verwijderen van het gebruikersaccount worden bewaard om te voldoen aan wettelijke, fiscale en regelgevende beperkingen.

Cookies worden op hun beurt bewaard voor een periode van dertien (13) maanden, behalve door de gebruiker handmatig te verwijderen.

5 – Delen van persoonlijke gegevens met derden

Persoonlijke gegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met externe bedrijven:

 • Wanneer de Gebruiker de website van een derde partij toegang geeft tot zijn gegevens;
 • Wanneer de site gebruikmaakt van de diensten van providers om gebruikersondersteuning, advertenties te bieden en om een ​​klantengedeelte te creëren. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, in het kader van de uitvoering van hun diensten, en hebben een contractuele verplichting om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. persoonlijk karakter;
 • Indien wettelijk vereist, kan de site gegevens verzenden om te reageren op klachten die tegen de site worden ingediend en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures;
 • Als de site betrokken is bij een fusie, verwerving, vervreemding van activa of curatele, kan het nodig zijn om alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonlijke gegevens, toe te wijzen of te delen. In dit geval zouden gebruikers worden geïnformeerd, voordat de persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij.

6 – Overdracht van persoonlijke gegevens

Om online diensten van hoge kwaliteit te bieden, kunnen we sommige van haar diensten uitbesteden. Daarom zijn we toegewijd om ervoor te zorgen dat genoemde onderaannemers voldoen aan de Europese verordening nr. 2016/679 inzake gegevensbescherming, wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie , en met de gewijzigde wet nr. 78-17 genaamd Computing and Liberties.

Wij verbinden ons ertoe om de door hem verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens niet over te dragen aan landen die geen lid zijn van de Europese Unie of door laatstgenoemde worden beschouwd als niet voor een voldoende en passend niveau van gegevensbescherming te zorgen.

7 – Beveiliging en vertrouwelijkheid

De site implementeert organisatorische, technische, software en fysieke maatregelen in termen van digitale beveiliging om persoonlijke gegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeautoriseerde toegang. Er dient echter te worden opgemerkt dat internet geen volledig beveiligde omgeving is en dat de site de veiligheid van de overdracht en / of opslag van informatie op internet niet kan garanderen.

8 – Implementatie van gebruikersrechten

In toepassing van de voorschriften die van toepassing zijn op persoonlijke gegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

 • Ze kunnen gegevens over hen bijwerken of verwijderen door in te loggen op hun account en de instellingen voor deze account te configureren;
 • Ze kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: contact@sophrologie-actualite.fr ;
 • Ze kunnen hun recht van toegang, de op hen verwerkte persoonlijke gegevens, uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: contact@sophrologie-actualite.fr . In dit geval kan de site vóór de implementatie van dit recht om een ​​bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren;
 • Als de persoonlijke gegevens die door de site worden bewaard onjuist zijn, kunnen ze de update van informatie aanvragen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: contact@sophrologie-actualite.fr .
 • Gebruikers kunnen de verwijdering van hun persoonlijke gegevens aanvragen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te schrijven naar het volgende e-mailadres: contact@sophrologie-actualite.fr .

De Gebruiker kan zijn bovengenoemde rechten ook doen gelden door te schrijven naar het volgende adres, 52 rue René Boulanger, 75010 PARIS, terwijl hij een kopie van zijn identiteitsbewijs bijvoegt.

Bovendien kan de gebruiker rechtstreeks contact opnemen met de Franse inspectie-instantie met het oog op de uitoefening van zijn klachtrecht, namelijk de CNIL, op het volgende adres: 3 Place de Fontenoy – TSA 80717- 75334 PARIS CEDEX 07.

9 – Evolutie van het privacybeleid

De site behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Als een dergelijke wijziging wordt aangebracht, verbindt de site zich ertoe de nieuwe versie op de site te publiceren. De site zal de gebruikers ook minstens 15 dagen vóór de ingangsdatum per e-mail op de hoogte brengen van de wijziging. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met het nieuwe privacybeleid, heeft hij de mogelijkheid om zijn account te verwijderen.